Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Twoja niegodziwość cię karze, 
a twoje niewierności cię osądzają. 
Wiedz zatem i przekonaj się, 
jak przewrotne i pełne goryczy jest to, 
że opuściłaś Pana, Boga swego.
— Jr 2, 19
Reposted bybibliapsyjaroap2-10amfibijne
Serce twoje stało się wyniosłe
z powodu twej piękności,
zanikła twoja przezorność
z powodu twego blasku.
— Ez 28, 17
Reposted byhavingdreamsKropledonosabiblianoniewiem
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
0687 ec69 400
Gdzie jest Sonia? / reż. Radka Franczak (2012)
0043 f9d5 400
Reposted byap2-10infinitenoise
3710 23ba 400
Reposted fromonlypink onlypink
9496 d240 400
| Ostatni dzień lata
Reposted fromseverine severine
0066 07c8 400
Reposted fromonlypink onlypink viakobiety kobiety
Play fullscreen


Tego dnia, gdy ciemność skradnie serce ci 
Ona w oknie będzie śmiać się, lecz przez łzy 
Rozpuści czarność włosów i 
Zmieniona w kruka skoczy by 
Za chwilę oknem tym powrócić tu 
lecz jako 

Rajski ptak bo tak chciałeś 
Jako rajski ptak 
Rajski ptak 
Jako rajski ptak bo tak chciałeś!
5540 191d 400
3795 1cba
Reposted byhavingdreams havingdreams
3722 06dd 400
8618 3ae2 400
Reposted fromShini Shini viaiblameyou iblameyou
Jeśli chodzi o ludzi takich jak ja, to nic nie jest ważne, oprócz tego, aby nas (ludzi takich jak my) unikać.
— Marek Hłasko
Reposted fromdeviate deviate viaonmelancholyhill onmelancholyhill
9262 778b 400
8459 7ada 400
I chuj, nie ma rzeczy niemożliwych.
Reposted fromyanek yanek
ach te Sonie!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...