Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
POCAŁUNEK
Pierwotnie był prawdopodobnie próbą przekazania siły żywotnej jako wyraz życiodajnego tchnienia duszy i przekazania mocy, dmuchnięciu lub chuchnięciu, później oznaką czci i oddania, koleżeństwa, braterstwa, pozdrowienia pokojowego, hołdu, wierności, niekiedy o charakterze kultowym, szacunku, miłości, pociągu fizycznego. Tysiące lat liczy tradycja całowania ręki władcy w chwili przyjmowania urzędu, w średniowieczu wasal całował w rękę swego seniora. Na starożytnym Wschodzie całowano próg świątyni, ołtarz i posągi bóstw. W Egipcie całowano stopy posągom bogów i bogiń, władcom i kapłanom, w innych krajach także sędziom. Symbole te przejęło chrześcijaństwo, całowanie ołtarza, krzyża, relikwii, Biblii, pateny z hostią, szat sakralnych wyraża jedność duchową wiernych. Obyczaj całowania pantofla papieskiego, a później pierścienia papieskiego czy biskupiego, od czasów 2. soboru watykańskiego coraz bardziej obecnie wychodzący z użycia, był także wyrazem czci i respektu. Katoliccy pielgrzymi całują stopę brązowego posągu św. Piotra w jego bazylice rzymskiej. Protestanci w niektórych krajach całują Biblię po złożeniu na nią przysięgi. Papież Jan Paweł II w swoich licznych podróżach pasterskich całuje na powitanie ziemię kraju, do którego przybywa. Muzułmanie całują czarny kamień w Kaabie przybywszy jako pielgrzymi do Mekki. Całowanie przedmiotów, rąk i stóp to rytuał okazywania czci i szacunku oraz symbol duchowego zjednoczenia. 

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl