Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0172 35d7 400
7852 c29e 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
7871 b564 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
7848 6d80 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
7847 583f 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
7844 aedd 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
9292 ed56 400
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viamefir mefir
1520 8a55 400
Reposted frompanimruk panimruk viaiblameyou iblameyou

Mont Saint Michel, czyli Wzgórze Świętego Michała.

Opactwo powstało wokół granitowego szczytu w początkach VIII wieku. Nosi swą nazwę na cześć Archanioła Michała, który według legendy ukazał się biskupowi sąsiedniego miasta i nakazał mu zbudowanie opactwa na swoją cześć. Z czasem skromna kaplica przeobrażała się w ogromną twierdzę. Powstało także miasteczko u jej podnóża. Nie przewidziano jednak, że morze będzie odcinać Mont Saint Michel od świata. Przypływ powtarza się dwa razy w ciągu doby, a każda zbliżająca się fala jest ogłaszana zawczasu przez bicie dzwonów na szczycie. Zatoka, nad którą rozciąga się wysepka, podlega zjawisku ruchomych piasków, opisanych malowniczo przez Victora Hugo, ale jest przede wszystkim znana dzięki wyjątkowemu skokowi pływów morskich (do 14 metrów różnicy poziomów). Przypływy są bardzo gwałtowne; fala przybiera z dużą prędkością (porównywalnej do szybkości galopującego konia), co było przyczyną licznych wypadków w przeszłości.

Reposted byMatijaszekjabolmaxahuramazda
4342 21f5 400

Francisco de Zurbarán, Agnus dei, ca. 1635-1640, Oil on canvas, 35,56 x 52, 07cm

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
0119 dd4d 400
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa

Gdzie się ukryłeś,

Umiłowany, i mnieś wśród jęków zostawił?

Uciekłeś jak jeleń,

Gdyś mnie wpierw zranił,

Biegłam za Tobą z płaczem, a Tyś się oddalił.
— św. Jan od Krzyża / Pieśń Duchowa
Reposted bybiblialenirium
6443 eb3f 400
...wróciłam tam by ruszyć dalej .....Sudety zimą ...
POCAŁUNEK
Pierwotnie był prawdopodobnie próbą przekazania siły żywotnej jako wyraz życiodajnego tchnienia duszy i przekazania mocy, dmuchnięciu lub chuchnięciu, później oznaką czci i oddania, koleżeństwa, braterstwa, pozdrowienia pokojowego, hołdu, wierności, niekiedy o charakterze kultowym, szacunku, miłości, pociągu fizycznego. Tysiące lat liczy tradycja całowania ręki władcy w chwili przyjmowania urzędu, w średniowieczu wasal całował w rękę swego seniora. Na starożytnym Wschodzie całowano próg świątyni, ołtarz i posągi bóstw. W Egipcie całowano stopy posągom bogów i bogiń, władcom i kapłanom, w innych krajach także sędziom. Symbole te przejęło chrześcijaństwo, całowanie ołtarza, krzyża, relikwii, Biblii, pateny z hostią, szat sakralnych wyraża jedność duchową wiernych. Obyczaj całowania pantofla papieskiego, a później pierścienia papieskiego czy biskupiego, od czasów 2. soboru watykańskiego coraz bardziej obecnie wychodzący z użycia, był także wyrazem czci i respektu. Katoliccy pielgrzymi całują stopę brązowego posągu św. Piotra w jego bazylice rzymskiej. Protestanci w niektórych krajach całują Biblię po złożeniu na nią przysięgi. Papież Jan Paweł II w swoich licznych podróżach pasterskich całuje na powitanie ziemię kraju, do którego przybywa. Muzułmanie całują czarny kamień w Kaabie przybywszy jako pielgrzymi do Mekki. Całowanie przedmiotów, rąk i stóp to rytuał okazywania czci i szacunku oraz symbol duchowego zjednoczenia. 

1907 694a 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...